News & Event
Tag: cân sức khỏe 7 chức năng
Những quan niệm sai lầm về chỉ số BMI
Những quan niệm sai lầm về chỉ số BMI
03 - 12 - 2018
BMI là chỉ số khối của cơ thể giúp xác định xem một người thừa cân, nhẹ cân hay có trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, có rất nhiều quan niệm sai lầm về BMI mà nhiều người vẫn tin tưởng. Hiểu sai về BMI có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.
Read more