News & Event
Tag: tag
Thừa cân béo phì gây nhiều bệnh
Thừa cân béo phì gây nhiều bệnh
03 - 12 - 2018
Thừa cân béo phì đang thực sự trở thành nỗi quan ngại của y học, bởi tuổi của người mắc thừa cân béo phì ngày càng trẻ hóa và béo phì mức độ nặng ngày càng gia tăng.
Read more